FAGLIG RÅDGIVNING OG SPARRING FOR FAGFOLK

CSM Midt Nord tilbyder faglig rådgivning til professionelle, der arbejder med vores målgruppe, mænd og kvinder på 18 år eller mere, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen og har senfølger af overgrebene.

Der er mange barrierer forbundet med at tale om seksuelle overgreb, og ofte er det både faglige og personlige barrierer. Mange har en forestilling om, at det handler om seksualitet, og det har vi som fagpersoner ofte ikke erfaring med at tale om. Samtidig kan man som fagperson have en forestilling om, at det kan være traumefremkaldende for den seksuelt misbrugte at tale om hændelsen.

For brugere

For pårørende

Bliv frivillig

For fagfolk