MANDEGRUPPE

Mandegruppen er vores tilbud om et fællesskab for mænd, hvor I sammen arbejder med de udfordringer, I oplever i det daglige som følge af seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen.

Der er en fast gruppeleder, som har mange års erfaring i arbejdet med grupper. Udover gruppelederen er der en mentor, som selv har erfaring fra seksuelle overgreb. Gruppelederen faciliterer gruppens møder, holder oplæg, rådgiver og guider gruppen gennem relevante øvelser og samtaler. Har du lyst til det, kan I udveksle erfaringer og oplevelser og på den måde hjælpe hinanden videre. Mandegruppen består af fem til ti mænd i alle aldersklasser og med hver deres kulturelle og sociale baggrund og historie.

Mænd bliver også seksuelt misbrugt

Omkring 15 % af vores brugere er mænd, og de kommer fra forskellige kulturer og baggrunde.

Der er mange myter om mænd og seksuelle overgreb, som gør det endnu mere skamfuldt og tabubelagt at snakke om overgrebene. I vores samfund fremstiller vi ofte mænd som stærke og handlekraftige. Det harmonerer ikke med at være offer for et misbrug. Ofte er det både den misbrugte, pårørende og behandlere, der ser så firkantet på manderollen. Sammen med de mange myter, der eksisterer i forbindelse med seksuelle overgreb af drenge, bliver det ekstra svært for mænd at søge hjælp til senfølger efter seksuelle overgreb og incest.

Mange mænd søger ikke hjælp efter seksuelle overgreb og incest

Størstedelen af mænd, der har været udsat for seksuelle overgreb eller incest, går alene med deres oplevelser og problemer. Kun en procentdel af mænd, der har været udsat for seksuelle overgreb, beder om hjælp til behandling af følgevirkningerne.

Derfor er du særligt modig og stærk, når du tør søge hjælp og rådgivning. Det kan være utrolig givende at møde andre mænd, som har de samme oplevelser og erfaringer med sig fra barndom og ungdom og som kender til de følelser og reaktioner, det medfører.

Myter om seksuelt krænkede mænd og drenge
Myter om seksuelt misbrug

For brugere

For pårørende

Bliv frivillig

For fagfolk