Bestyrelsen for CSM Midt Nord, behandlings- og frivillige sektionen, består af 5-7 medlemmer. Formanden for bestyrelsen er udpeget af Social-, Børne- og Integrationsministeren. Bestyrelsen består i øvrigt af en medarbejderrepræsentant, en frivillig repræsentant samt to til fire eksterne repræsentanter. Leder af CSM Midt Nord og Christine Centerets leder er obligatoriske medlemmer af bestyrelsen, men har ikke stemmeret. Vi tilstræber at sammensætte en professionel bestyrelse funderet i det faglige.

BESTYRELSE

Formand

Palle Eli Jensen,
Tlf.: 4280 9412
palle.eli@gmail.com

Næstformand

Ole Hansen
Tlf.: 4078 3948
oletr1@gmail.com

Medarbejder-
repræsentant

Bettina Dürr Thomassen
Tlf.: 6126 8402
bdt@csm-midtnord.dk

Bestyrelsesmedlem

Lars Steen Hansen
Tlf.: 4089 4453
Lsh@nokk.dk

Bestyrelsesmedlem

Kurt Kyed
Tlf.: 4185 8743
kky@aarhus.dk

Bestyrelsesmedlem

Lise Poulsen
Tlf.: 2625 4720
poulsenlise@gmail.com

Centerleder

Lone Gerup Adamsen
Tlf.: 2916 7696
lga@csm-midtnord.dk

Daglig leder af frivilligcenteret

Marianne Gutte
Tlf.: 2424 5095
mgu@csm-midtnord.dk

Frivilligrepræsentant

Louise Fischer
Tlf.: 2753 0036
Loufischer@hotmail.com

For brugere

For pårørende

Bliv frivillig

For fagfolk