FORMÅL OG MÅLGRUPPE

Målgruppen for den socialfaglige rådgivning og den frivillige indsats på Christine Centeret er mænd og kvinder fra 18 år og opefter, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen og har senfølger af overgrebene og pårørende til seksuelt misbrugte.

CSM – Center for seksuelt misbrugte – behandlingsdelen

Målgruppen for psykologbehandling på CSM Midt Nord er mænd og kvinder fra 18 år og opefter, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen og har senfølger af overgrebene.

Formålet er at tilbyde målgruppen en sammenhængende og helhedsorienteret indsats gennem rådgivning og behandling for at:

  • Forbedre målgruppens aktuelle livssituation i forhold til at reducere de fysiske, psykiske og sociale skadevirkninger af overgrebene
  • Forbedre målgruppens muligheder for at opnå og fastholde arbejdsmarkedstilknytning
  • Bryde uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre i forhold til familie og socialt liv.

CSM Midt Nords formål er at sikre et bredspektret og professionelt behandlings- og rådgivningstilbud til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. CSM Midt Nord dækker geografisk set borgere i Region Midt og Region Nord. CSM Midt Nord tilbyder også faglig rådgivning til professionelle, der arbejder med målgruppen.

For brugere

For pårørende

Bliv frivillig

For fagfolk