HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB?

Incest og andre seksuelle overgreb kan meget nemt blive usynlige, fordi de er forbundet med hemmeligholdelse og trusler. Men seksuelle overgreb og incest kan finde sted overalt i alle sociale lag og kulturer.

Seksuelle overgreb er seksuelle handlinger, som den ene part ikke ønsker at deltage i

Seksuelle overgreb mod børn er, når et barn bliver involveret i seksuel aktivitet, som barnet hverken kan sige ja eller nej til og heller ikke kan overskue konsekvenserne af på grund af dets alder og udvikling. Det er et overgreb, når en voksen involverer et barn i seksuelle aktiviteter, men også når andre børn eller unge krænker barnet/den unge. Det er et seksuelt overgreb, uanset om overgrebet forekommer én eller få gange eller finder sted mange gange over en årrække.

Seksuelle overgreb er mange ting

Seksuelle overgreb finder sted på mange niveauer. Barnet eller den unge kan blive krænket gennem fysisk kontakt, som befamling, kys, onani eller fysisk indtrængen.  Det er også en seksuel krænkelse, når barnet fx udsættes for seksuelt drilleri, seksualiseret sprog, pornofilm, krænkelser digitalt eller skal overvære sex mellem voksne. Der behøver altså ikke være fysisk kontakt, før det er et seksuelt overgreb. Overgrebene kan følges af vold og trusler, fysisk og psykisk omsorgssvigt og en generel grænseløshed og forsøg på normalisering af krænkelserne.

Incest og seksuelt overgreb er kriminelt

Incest er seksuelle overgreb begået over for et barn/en ung af beslægtede voksne, stedforældre eller søskende.

Det er altid den voksne, der har det fulde ansvar for et seksuelt overgreb. Straffeloven fastslår, at samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år er forbudt.

Myter om seksuelle overgreb
Myter om seksuelt krænkede drenge og mænd

For brugere

For pårørende

Bliv frivillig

For fagfolk