MYTER OM SEKSUELT KRÆNKEDE DRENGE OG MÆND

Drenge og mænd kan ikke være ofre

Denne forestilling hænger sammen med den måde, det maskuline køn bliver tildelt en rolle som usårlig, handlekraftig, modig gennem opdragelse og samfundskulturel påvirkning. ”En rigtig mand” skal kunne beskytte sig selv og andre. Det står i modsætning til det faktisk mulige, når man som barn bliver udsat for seksuelle krænkelser. Drengen er et barn, han er fysisk svagere end den voksne og ofte afhængig af den voksne på en måde, som den voksne kan udnytte. Krænkeren ved dette og bruger sin autoritet og overlegenhed mod barnet, hvad der gør det umuligt for barnet at forsvare sig mod overgrebet.

Myten afspejler samfundets kønsstereotype forventninger til en dreng eller mand – forventninger, der er uforenelige med at være offer eller sårbar.

Drenge bliver mindre traumatiserede af seksuelle overgreb end piger

Denne myte kan hænge sammen med, at vi opdrager drengebørn anderledes end pigebørn. Børn af begge køn reagerer på seksuelle krænkelser på måder, der er mere socialt acceptable for drengebørn end pigebørn. Børnene vil ofte søge at gøre opmærksom på det, der foregår, typisk i form af aggressiv, konfliktsøgende adfærd. Fordi vi opfatter denne adfærd som almindelig hos drenge, er vi mange gange mere opmærksomme på pigebørnenes signaler end drengenes.

Den seksuelt misbrugte dreng/mand kommer i modstrid mellem egne følelser og samfundets opfattelse og forventninger til en ”rigtig mand” og kæmper ofte en ambivalent og smertefuld kamp for at være mand. Ofte lever den seksuelt krænkede mand med sine følgevirkninger uden at vide, hvor de stammer fra og uden at vide, at seksuelt krænkede mænd kan få hjælp på lige fod med kvinder.

Drenge, som udsættes for seksuelt misbrug af mænd, er eller bliver homoseksuelle

Vores samfunds normer dikterer, at seksualitet almindeligvis foregår mellem personer af modsat køn. Ofre for seksuelle krænkelser forsøger at finde mening med og forståelse af, hvorfor og hvordan overgrebet skete for at kunne leve med smerten og angsten. Én måde er selv at påtage sig skyld. Mange drenge tror, at de har særlige homoseksuelle kendetegn eller træk, der gør, at de er blevet udvalgt af krænkeren. Det kan medvirke til, at tabuet om det seksuelle overgreb forstærkes og fastholder ham i en følelse af isolation, skam og oplevelse af at være anderledes.

Der er hverken kliniske erfaringer eller forskningsresultater, der peger på, at drenge, der er seksuelt misbrugte af en mandlig krænker, oftere bliver homoseksuelle end andre.

Drenge, som udsættes for seksuelt misbrug af en kvinde, er bare heldige

Når drengen krænkes seksuelt af en kvinde, sker der et dobbelt tab af maskulinitet for drengen. Dels oplever drengen kontroltab i overgrebet og samtidig sker krænkelsen fra et køn, som drengen er indpodet til at betragte som svagere end sit eget køn. Erfaringerne viser, at mange drenge og mænd omfortolker seksuelt misbrug til en positiv oplevelse, hvor de havde en tidlig seksuel debut, hvorved de fremstår som aktive og ansvarlige i et forsøg på at genvinde en maskulin selvforståelse. Samfundsmæssigt bidrages der til myten ved den generelle modvillighed til dels at anerkende drenge som ofre og dels forstå kvinder som krænkere. Det afspejler sig også i retssystemet, hvor undersøgelser fra Sverige viser, at et påfaldende lille antal af tiltalte kvindelige krænkere dømmes.

Voksne kvinder, der inddrager drenge i seksuelle aktiviteter er krænkere. Og det er overgreb, som drengen udsættes for.

Mænd, der har været udsat for seksuelle overgreb i opvæksten, bliver selv seksuelle krænkere

Denne myte er særligt skadelig, fordi den stigmatiserer drengen; hans skæbne er forudbestemt til at ligne sin overgrebsmands eller overgrebskvindes. Samtidig er myten med til at afholde voksne mænd fra at søge hjælp, da de ikke ønsker at blive stemplet som krænkere.

I Christine Centeret har vi erfaringer med krænkede mænd, der varetager deres generelle omsorg for børn og forældrerolle med stor opmærksomhed på og respekt for børnenes grænser og behov.

Læs om vores mandegrupper her

For brugere

For pårørende

Bliv frivillig

For fagfolk