HVAD ER SENFØLGER AF SEKSUELLE OVERGREB?

Senfølger efter seksuelle overgreb er forskellige psykiske, fysiske og sociale problemer, der viser sig i voksenlivet efter overgreb, der er begået i barndommen. Det kan få voldsomme følger for dig, for dit familieliv, dit parforhold, forholdet til din egen krop og seksualitet og ikke mindst problemer med relationer og følelser.
Kender du til følelser som skyld og skam, er du bestemt ikke alene. Det er gennemgående følelser, som mange seksuelt misbrugte voksne kæmper med. Også humørsvingninger, vrede, angst, håbløshed og anspændthed er typiske senfølger.

Forholdet til andre mennesker kan blive belastet – det kan være svært at indgå i tætte relationer til andre, svært at stole på nogen og i det hele taget være svært at omgås andre mennesker socialt.

Senfølger kan være

 • Angst
 • Depression
 • Vrede og aggression
 • Skyld og skam
 • Spiseforstyrrelser
 • Selvskadende adfærd
 • Misbrug
 • Selvmordstanker og selvmordsforsøg
 • Lavt selvværd og lav selvtillid
 • Sociale vanskeligheder
 • Problemer med at mærke egne og andres grænser
 • Mistro/mistillid til andre
 • Vanskeligheder med seksualitet
 • Fysiske problemer

For brugere

For pårørende

Bliv frivillig

For fagfolk