STØTTECENTRE I DANMARK

Andre støttemuligheder

SPOR – Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb

Midt- og Nordjylland

CSM Midt Nord Behandlingssektion

KRIS – Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte

Kvisten

Joan-Søstrene

Cisem – Center for incestramte & seksuelt misbrugte

Syd- og Sønderjylland

Freja Centeret

Fyn

CMS Syd – Center for Seksuelt Misbrugte Syd

Sjælland

CSM Øst – Center for Seksuelt Misbrugte Øst

Joan-Søstrene

Thora Center

For brugere

For pårørende

Bliv frivillig

For fagfolk